İSOFF Duyuru

02 Ocak 2024 / Salı günü saat 20:00‘de “Altınay Caddesi, No:59/3 Seyrantepe – Kağıthane/İstanbul” adresindeki dernek merkezinde aşağıdaki gündemle olağan genel kurul toplantısı yapılmasına;

İlk toplantıda yeter sayıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde; olağan genel kurulun 09 Ocak 2024 / Salı günü günü aynı adreste ve saat de toplanmasına, genel kurul toplantısının dernek üyelerinin cep telefonlarına mesaj ve ayrıca mail gönderilmesi ve sosyal medyada ilan edilmek suretiyle duyurulmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

  1. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunması
  2. Genel Kurul Toplantısı Başkanlık Divanı Seçimi ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, kabul ve ibrası için oylamaya sunulması.
  4. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi, kabul ve ibrası için oylamaya sunulması.
  5. Dernek gelir – gider hesap özetinin okunması, görüşülmesi, ibrası için oylamaya sunulması.
  6. Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat miktarı ile ilgili tekliflerin görüşülmesi ve aidat tutarının belirlenmesi için oylama yapılması.
  7. Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, yönetim kuruluna fasıllar arasında aktarma yetkisi verilmesi ve kabulü için oylamaya sunulması
  8. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
  9. Dilek ve temenniler.
  10. Kapanış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir