İSOFF Olağanüstü Seçimli Tüzük Değişikliği Genel Kurulu

Dernek merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile yapılan yasal değişiklikler sonucu derneğimizin spor kulübü statüsüne geçmiş olması nedeniyle dernek tüzüğünün yasal değişikliklere uygun hale getirilebilmesi ve diğer nedenlerle;

10 Ocak 2023 / Salı günü saat 18:00’de “ Altınay Caddesi, No:59/3 Seyrantepe – Kağıthane- İstanbul” adresindeki dernek merkezinde aşağıdaki gündemle olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmasına;

İlk toplantıda yeter sayıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde; olağanüstü genel kurulun 17 Ocak 2023 / Salı günü günü aynı adreste ve saat 18:00’de toplanmasına, olağanüstü genel kurul toplantısının dernek üyelerinin cep telefonlarına kısa mesaj ve ayrıca mail gönderilmesi ve sosyal medyada ilan edilmek suretiyle duyurulmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

 1. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunması.
 2. Genel Kurul Toplantısı Başkanlık Divanı Seçimi ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, kabul ve ibrası için oylamaya sunulması.
 4. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi, kabul ve ibrası için oylamaya sunulması.
 5. Dernek gelir – gider hesap özetinin okunması, görüşülmesi, ibrası için oylamaya sunulması.
 6. Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat miktarı ile ilgili tekliflerin görüşülmesi ve aidat tutarının belirlenmesi için oylama yapılması.
 7. Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, yönetim kuruluna fasıllar arasında aktarma yetkisi verilmesi ve kabulü için oylamaya sunulması.
 8. Dernek tüzüğümüzün 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile yapılan yasal değişikliklere uygun hale getirilmesi için tüzüğün tamamında değişiklik yapılması.
 9. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
 10. Dilek ve temenniler.
 11. Kapanış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir