Yükleniyor Etkinlikler

8 Şubat | 19:00 - 21:00 EEST

Sayın üyeler,

Kulübümüzün 2022 yılı olağan genel kurul toplantısının, 01 Şubat 2022 (Salı) günü saat 19:00’da “ Altınay Caddesi, No:59/3 Seyrantepe – Kağıthane- İstanbul” adresindeki dernek merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Belirlenen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde; ikinci toplantının ise 08 Şubat 2022 (Salı) günü aynı yer ve saatle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu
2. Genel Kurul Toplantısı Başkanlık Divanı Seçimi ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, ibrası için oylamaya sunulması
4. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi, ibrası için oylamaya sunulması
5. Dernek gelir – gider hesap özetinin okunması, görüşülmesi, ibrası için oylamaya sunulması
6. Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat miktarı ile ilgili tekliflerin görüşülmesi ve aidat tutarının belirlenmesi için oylama yapılması
7. Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, yönetim kuruluna fasıllar arasında aktarma yetkisi verilmesi ve kabulü için oylamaya sunulması
8. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış

https://www.isoff.org.tr/tuzuk/

ISOFF
YK

Detaylar

Tarih:
8 Şubat
Saat:
19:00 - 21:00 EEST