İSOFF AİLESİNE KATILIN

Off-Road sevdanızı bir adım daha ileri taşımanız için sizi, İSOFF ailesinin resmen bir üyesi olmaya davet ediyoruz. İstanbul Off-Road Kulübü üyeliği, İstanbul Off-Road Kulübü’nün geleceğinde söz sahibi olma hakkına sahip olmak ve alacağı kararlarda etkin rol almak demektir.

27 yıllık bir geçmişi olan kulübümüzün, daha katılımcı bir hale ulaşması için üye sayımızın artması, geleceğimizin mimarları olan gençleri de içinde barındıran bir yapıya dönüşmesi önceliklerimizdendir. Hedefimiz; gururla sahip olunan İstanbul Off-Road Kulübü Üyeliği Kimliği ile Off-Road sevgisini daha geniş kitlelere yaymak ve mevcut yapımızı her açıdan daha da güçlendirerek geçmişte sayısız başarılara imza atmış olan kulübümüzün gelecekteki başarılarına ortak olmaktır.

HEMEN BAŞVURU YAPIN

ONLINE ÜYELİK

Üyelik Koşulları

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

 1. İkametgah
 2. Nüfus sureti
 3. 3 adet resim
 4. Kulüp merkezinden sağlayabileceğiniz üye kayıt formu.
 5. Giriş ücreti (Bir defalığına mahsus) 1000 TL ve Yıllık aidat 750 TL’dir.
KULÜP ÜYELİĞİ

EK BİLGİLER

Dernekler Kanunu'nun 4. ve 16. Maddelerine Göre Kulübe Üye Olamayacaklar

 1. Orta öğreti̇m öğrenci̇leri̇
 2. Di̇ğer kanunlarin derneklere üye olamayacaklarini beli̇rtti̇ği̇ ki̇şi̇ler
 3. Affa uğramiş olsalar bi̇le
  • A. Zi̇mmet, i̇hti̇las, i̇rti̇kap, rüşvet, hirsizli̇k, dolandiricilik, sahteci̇li̇k, i̇nanci kötüye kullanma, dolanli i̇flas gi̇bi̇ yüz kizartici suçlar ve i̇sti̇mal ve i̇sti̇hlak kaçakçiliği dişinda kalan kaçakçilik suçlari ve resmi̇ i̇hale ve alim satimlara fesat kariştirma suçlarindan bi̇ri̇yle mahkum olanlar,
  • B. Türk ceza kanunu’nun i̇ki̇nci̇ ki̇tabi’nin bi̇ri̇nci̇ bab’inda yazili suçlardan veya bu suçlarin i̇şlenmesi̇ni̇ aleni̇ olarak tahri̇k etme suçlarindan bi̇ri̇ i̇le mahkum olanlar,
  • C. Türk ceza kanunu’nun 312’nci̇ maddesi̇ni̇n 1-2 ve 3. Fikralarinda yazili halki sinif, irk, di̇l, mezhep veya bölge farkliliği gözeterek ki̇n ve düşmanliği açikça tahri̇k etme suçlari i̇le, ayni kanunun 316-317-318’nci̇ maddeleri̇nde yazili kalpazanlik suçlarindan bi̇ri̇yle mahkum olanlar,
  • D. Türk ceza kanunu’nun 536. Maddesi̇ni̇n 1-2 ve 3. Fikralarinda yazili fi̇i̇llerle ayni kanunun 537. Maddesi̇ni̇n 1-2-3-4 ve 5. Fikralarinda yazili fi̇i̇lleri̇ si̇yasi̇ ve i̇deoloji̇k amaçlarla i̇şlemekten mahkum olanlar
 4. Herhangi̇ bi̇r suçtan dolayi ağir hapi̇s veya taksi̇rli̇ suçlar hari̇ç beş yil ve daha fazla hapi̇s cezasina mahkum olanlar, sürekli̇ olarak,
 5. Kurulmasi yasak dernekler kuranlar ve dernekler i̇çi̇n yasaklanmiş faali̇yetlerde bulunmalari sebebi̇ i̇le mahkemece kapatilmasina karar veri̇len dernekleri̇n yöneti̇ci̇leri̇, kapatma kararinin kesi̇nleşti̇ği̇ tari̇hten, 2820 sayili si̇yasi̇ parti̇ler kanunu’nun 101. Maddesi̇ni̇n (d) bendi̇ gereği̇nce bi̇r si̇yasi̇ parti̇den kesi̇n olarak çikartilan veya fi̇i̇lleri̇ i̇le bi̇r si̇yasi̇ parti̇ni̇n kapatilmasina sebep olan parti̇ üyeleri̇ de çikarma kararinin veya anayasa mahkemesi̇’ni̇n kapatma kararinin yazi i̇le bi̇ldi̇ri̇lmesi̇nden i̇ti̇baren, beş yil süre i̇le derneklere üye olamazlar.

Üyelik başvurusunu kabul edip etmeme İstanbul Off-Road Kulübü Yönetim Kurulu Yetkisindedir.

HESAP BİLGİLERİ

BANKA BİLGİLERİ

İSTANBUL OFF-ROAD KULÜBÜ DERNEĞİ

BANKA ADIGARANTİ
BANKA ŞUBESİİSTANBUL / AKSARAY
HESAP NO6293381
IBAN NOTR86 0006 2000 0050 0006 2933 81

İSOFF ÜYELİĞİ

ONLINE ÜYELİK
BAŞVURUSU YAPIN

CLOSE
Add to cart