İSOFF KAMP KURALLARI

İSOFF üyelerinin ve tüm katılımcıların doğaya yaklaşımı ve doğa ile iç içe olması ile birlikte kendilerine düşen sorumluluklardan biri de doğaya ve bulunduğu çevreye zarar vermemesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki kurallar uygulanacaktır.

Kulüp üyeleri ve tüm katılımcılar bu tür kamplar sırasında aşağıdaki kurallara göre hareket eder.

  1. Kampın kurulmasında , sürdürülmesinde ve toplanmasında işbirliği esastır.
  2. Kampta ve diğer etkinliklerde çevreyi korumaya özen gösterir ve bu konuda kamp görevlilerine yardımcı olunur.
  3. Her türlü ateşli ve ateşsiz silahın kamp dâhili ve çevresinde kullanımı yasaktır.
  4. Çevreyi ve diğer kamp sakinlerini, rahatsız edici davranışlardan kaçınılır.
  5. Kamp görevlilerinin uyarılarına mutlak suretle uyulur.
  6. Kamp mahalli içinde ve yakın çevrede Off-Road benzeri araçlı faaliyet yapılmaz.
  7. Kamp yerine yerleşildikten sonra araçlar acil durumlarda kullanıma hazır bir şekilde ve çevre güvenliği için uygun şekilde park edilecektir.
  8. Ana kamp ateşinin haricinde, sadece (yemek pişirmek gibi amaçlı olarak) küçük ve kısa süreli ateşler yakılabilir, bu ateşler çukur içine etrafı taşla çevrili olarak yakılır ve iş bitince mutlaka söndürülür.
  9. Ana kamp ateşi yakınında mutlaka yangın söndürücü bulundurulmalıdır.
  10. Kontrolsüz ateş yakılması, yaş ağaç kesimi veya dallarının koparılması , ağaçlara strapsiz vinç bağlanması yasaktır.
  11. Kamp çadır ve tente tespit iplerinin güvenlik açısından gecede fark edilebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.
  12. Kamp dışında araçlı veya araçsız yapılacak geziler kamp sorumlularının izni ile yapılacaktır.
  13. Ağaç kesimi kesinlikle yasaktır.
  14. Kampa getirilen hayvanların aşılarının tam olması ve kampa katılanları rahatsız etmemeleri, gerekiyorsa yemek saatlerinde bağlı tutulmaları gereklidir.
  15. Kampa katılanların kendileri için gerekli malzemeyi getirmeleri gereklidir.
  16. Tüm kampçılar, kamp süresindeki çöplerini yanlarında getirecekleri çöp torbalarında tutup , kamp bitiminde mıntıka temizliğinde toplanan çöpler ile birlikte ilk çöp atım merkezine kadar taşıyacaklardır.
  17. Bu kampa katılan herkes; yolculuk, kamp ve oyunlar sırasında meydana gelebilecek her türlü olaylarda İSOFF – İstanbul Off-Road Kulübü ’nün her hangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder ve kamp kurallarına uymayı taahhüt eder.